Julianus de Afvallige

Nieuw licht op de christenvervolgingen

 

In 363 n.Chr. stierf Flavius Claudius Julianus, beter bekend als Julianus de Afvallige. Nog geen twintig maanden had hij over het Romeinse rijk geregeerd toen hij, niet ver van het moderne Bagdad, dodelijk werd getroffen door een speer. Wie had die gegooid? Kwam hij van de vijand of uit de eigen gelederen?

 

In de christelijke geschiedschrijving staat Julianus de Afvallige te boek als een monster, vervuld van een blinde haat tegen alle christenen, die hij vervolgde en op barbaarse wijze folterde. Hij zou in het Romeinse rijk vele duizenden slachtoffers gemaakt hebben.

 

De heidense auteurs oordelen milder over hem, en Julianus zelf heeft vele geschriften nagelaten. Het wordt daarom tijd legende en werkelijkheid van elkaar te onderscheiden, en Julianus recht te doen.

 

Hans Teitler heeft die taak op zich genomen. Met verve vertelt hij het verhaal van de Romeinse christenvervolgingen en de rol van de Afvallige daarin. Ook besteedt hij veel aandacht aan de mythevorming rond de keizer, waarbij de latere martelaarsverhalen een belangrijke rol spelen.

 

Athenaeum-Polak & Van Gennep
Paperback
13,5 x 21,5 cm
160 bladzijden
Omslag: Anneke Germers
ISBN 978 90 253 6436 6
NUR 683

 

Print Print | Sitemap
Julianus de Afvallige - Nieuw licht op de christenvervolgingen